Hitta hit

Linders Plantskola hittar du i Köinge ca 4,5 km sydöst om Hörby. Köinge finns på två ställen. Detta är ”Köinge by”, det Köinge som ligger närmast Hörby.
Från E22:an tag avfart ”Hörby norra” och kör rakt igenom Hörby och ut Kungsgatan som sedan byter namn till Råbyvägen. (För att komma rakt igenom Hörby måsta man köra vänster en kort sträcka på Storgatan och sen höger i en liten rondell in på Kungsgatan). Följ Råbyvägen förbi Lantmännen och Vårdcentralen och ut i landskapet och sväng vänster först när det står Motocrossbana och Äspinge. Nu börjar du närma dig. Kör ca 300 m, vägen kröker lite till höger och går mellan två gårdar. Direkt därefter gör huvudvägen en 90-graders sväng åt vänster men här skall du istället köra rakt fram på en mindre väg. Sen ligger vi som första gård på vänster hand.
Lycka till! Se noga på kartan innan du kör!
Man kan också ta buss 471 och gå av vid Råby Gård och sen gå 2 km österut.

Välkommen!

Visa större karta