Plantskolan & Arboretet

Linders Plantskola är en liten hantverksmässig plantskola för ovanliga växter. Här odlar jag växter jag själv tycker är vackra, spännande, exotiska, fascinerande och odlingsvärda. Många är också ätliga. Jag odlar allt från perenner till träd och i alla storlekar från småplantor i 7×7 cm’s kruka till stora 3-meters träd som jag precis klarar av att hantera.
Odlingen sker ekologiskt utan besprutning, konstgödsel och stora maskiner. Det är spade och muskelkraft som gäller.

Linders Plantskola startades år 2000 medan jag fortfarande studerade på Alnarp. Efter några år då odlingen var förlagd till Flädie så hittade vi till slut år 2006 vår Skånegård, Linderslund, i Köinge utanför Hörby mitt i Skåne. Här har vi en del åkermark som vi successivt tar i anspråk för plantskolan och det arboretum vi bygger upp.

Linderslunds arboretum är den trädsamling som växer fram här på gården. Främst är det på gårdens baksida som jag planterat massor av träd, buskar och perenner i en tät djungel. Ett träddominerat woodland som jag efterhand har börjat glesa och gallra i. Jag flyttar träden ut till nya områden i den omgivande åkern och den senaste expansionen är en betesmark för får men där jag planerar att plantera massa exotiska träd utplacerade solitärt och i grupper.

Linders Plantskola 0ch Linderslunds arboretum är öppna efter överenskommelse !
Välkomna!