Kurser

TRÄDGÅRDSDESIGN & PLANERING:
En tredagarskurs i konsten att skapa en fungerande och skön trädgård.

Tyvärr ingen kurs 2023

Kursen är en bra start för dig, nybörjare eller mer trädgårdsvan, som själv vill skissa och skapa något mer av din trädgård. Under tre kurstillfällen öppnar vi upp för sådant du inte tidigare tänkt på, med råd, tips och inspiration för hur du kan förverkliga dina egna trädgårdsdrömmar!

Kursen är uppdelad i tre delar som tillsammans ger en bra grund i trädgårdsplanerandets och formgivningens olika möjligheter. Under den första kurskvällen har vi ett teoripass; trädgårdens naturliga förutsättningarna och gestaltningsråd och möjligheter, gestaltningstrix och fallgropar! Med bilder och skisser tar jag upp vad som är viktigt att tänka på, steg för steg i planeringen, och hur man genom växtval och utformning kan lyckas skapar en trädgård med det speciella uttryck som man är ute efter.
Under kursens andra dag prövas gestaltningsteorierna i praktiska övningar i rumsupplevelse, färg och form. Övningarna ger möjlighet att testa de ”trädgårds-trick” som kan användas för att åstadkomma en särskild upplevelse eller stämning. Övningarna hålls utomhus i Alnarps inspirerande parkmiljö. Under kursens andra dag gör vi även två besök i annorlunda och vackra privata trädgårdar. Här kan du få många nya idéer och ta del av den kunskap som bara en trädgårdsägares egna prövande och kreativa skapande kan ge.
Under kursens sista dag får du sedan möjlighet att i Alnarpsgårdens ateljé skissa på din egna trädgård. Tillsammans med fyra kunniga handledare kan du bolla och utveckla dina egna idéer.

Vi har förhoppningar om att kursen ska ger dig goda grunder för att själv gå vidare i förverkligandet av din drömträdgård. Tillsammans inspireras vi och får råd och nya idéer, och förhoppningsvis ännu fler trädgårdsdrömmar!

DATUM:
Ingen kurs 2023

Kurstid totalt ca 16 tim/kurs.
Kursen är uppdelad på 3 kursdagar:
fredag kl 18-21
lördag kl 9.30-17
söndag kl 10-16

PLATS:
Kursen hålls i Alnarp med sin vackra park, strax söder om Lomma (mellan Lund och Malmö). Lokal och vägbeskrivning meddelas i och med anmälan.

MEDVERKANDE:
Kursledare: landskapsarkitekt Stina Linder
Medverkare/handledare: trädgårdsingenjör Peter Linder, samt ytterligare tre landskapsarkitekter som deltar som handledare under hela skissdagen.

ANMÄLAN:
För anmälan, intresseanmälan eller mer information om kursen skicka ett mail till:
stina@lindersplantskola.se
eller ring 072-142 46 29

20 platser finns per kurs och först till kvarn gäller!
(minimi-antal 10 st)

KURSINFO SOM PDF