Om bloggen

Denna blogg handlar om träd. Stora träd, ovanliga träd, gamla träd, vackra träd, intressanta träd, träd i min plantskola, träd i staden, träd som träd som träd är mest…


God läsning !, önskar Peter Linder