Form Grön

FORM GRÖN är ett litet landskapsarkitektkontor på landet utanför Hörby. Kontoret består av mig – Stina Linder – utbildad landskapsarkitekt vid SLU i Alnarp. Jag jobbar just nu på Ekologigruppen i Lund och kan därför inte ta på mig större skiss- eller ritningsuppdrag. Men kontakta mig gärna för rådgivning i din trädgård – eller inspireras under tre dagar på vår kurs Trädgårdsdesign & planering!

KONTAKT

Du når mig via e-post:
stina@lindersplantskola.se

TRÄDGÅRDSRÅDGIVNING
Behöver du någon att bolla dina trädgårdsidéer med, hjälp att tänka nytt eller konkreta råd på plats i din trädgård? Boka in ett trädgårdsbesök så kommer jag ut på  för en kortare eller längre konsultation. (minimitid 2 tim brukar behövas)

KURS
Låta dig inspireras under kursen Trädgårdsdesign & planering för att sedan själv kunna gå vidare med utvecklandet av din trädgård. Se mer info under kurser