Boken Träd i Alnarp

Boken ”Träd i Alnarp” är ägnad den trädrika Alnarpsparken som omger Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp utanför Malmö.
En kort bakgrund och historik ges till området, därefter följer 21 st trädporträtt i text & bild. Därpå finner man ett bildgalleri med 100 st fotografier tagna i parken.
Fotografierna är utmärkta på en karta på omslagets insida och boken lämpar sig därför väl som promenadhandledning.
Formatet är 17,5 x 24,5 cm och sidantalet 143.