Arboretum

Vill du skapa ett eget arboretum?

Jag kan hjälpa dig att planera, anlägga och utveckla ett arboretum / trädsamling! Allt ifrån en del av en trädgård till en större läplantering på tidigare åkermark runt en gård t.ex.
Med en god grundplan kan man på kort tid utveckla en spännande grön miljö. Är det en öppen plats kan man ha stor nytta av att först plantera en mängd s.k. amträd som fort växer upp, skapar vindskydd och ”ammar” de mer känsliga arterna.
Jag har kunskap och erfarenhet av vilka arter som kan passa i kombinationer och bilda intressanta och varaktiga växtsystem. Kan också leverera alla de spännande växterna!

På min egen gård har jag sedan 2006 planterat en tät skog av spännande träd och andra växter som nu börjar få verklig skogskaraktär och djungelkänsla.
Välkommen att besöka Linderslunds arboretum!