Trädinventering

Jag utför trädinventeringar efter önskemål.

Framför allt artinventeringar och riskbedömningar.
Har bl.a. inventerat och digitaliserat träden i Lunds kommun samt skrivit trädplan för Lund.

Välkommen att kontakta mig på peter@lindersplantskola.se