röda näsor på Acer rubrum

Växter: Acer, Cornus, Fagus, Hippophae, Paulownia


Nu kan jag presentera de utlovade bilderna på rödlönnens näsor.

De är långskaftade och kommer i stor mängd på honträden av Acer rubrum och är mycket iögonfallande med sin genomskinliga rodnad.


Lite längre bort i plantskoleraderna håller blodboken som bäst på att veckla ut sina blad.


Och bland havtornen hittade jag en nyckelpiga.


Här ett kejsarträd, Paulownia tomentosa, som visar livstecken.


Körsbärskornellerna, Cornus mas, har blommat över och nu kommer bladen.

Sommaren nalkas!

Lämna en kommentar

  • (kommer inte visas)